AOPK ČR >> Bahulské jamy
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Bahulské jamy

Předmět ochrany

Vynikající ukázka bývalých bělokarpatských luk poslední zbytek dřívějšího bohatého komplexu Lesná . Zastoupení prvků luk a hájů, spíše vlhčího typu hodnotné i krajinářsky. Vyskytuje se např. vstavač bezový, vstavač mužský, vstavač vojenský, vstavač hlavatý, kosatec různobarvý, kosatec trávolistý, lilie zlatohlavá, náprstník velkokvětý atd.

Základní údaje

Rozloha 13,55 ha
Nadmořská výška 630 - 696 m
Území je zvláště chráněno od 22. 7. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bahulské jamy

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt