AOPK ČR >> Za lesem
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Za lesem

Předmět ochrany

Travní porost s výskytem šafránu bělokvětého a mokřad s několika druhy obojživelníků

Základní údaje

Rozloha 1,07 ha
Nadmořská výška 598 - 612 m
Území je zvláště chráněno od 22. 7. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Za lesem

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt