AOPK ČR >> Drahy
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní rezervace Drahy

Předmět ochrany

Bývalá pastvina s teplomilnými travinobylinnými společenstvy na skeletovitých půdách, zbytky sadu a třemi mokřady; výskyt mnoha chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů

Základní údaje

Rozloha 13,31 ha
Nadmořská výška 382 - 513 m
Území je zvláště chráněno od 22. 7. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Drahy

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt