AOPK ČR >> Javorůvky
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní rezervace Javorůvky

Předmět ochrany

Pramenná oblast, množství vývěrů, podmáčených ploch. Výskyt druhů a společenstev mezofytních luk, zejména však luk mokrých. Druhově neobyčejně bohatá, řada druhů vzácných a chráněných, zajímavé prolínání výskytu prvků mokřadních a vyšších poloh s druhy teplomilnými a suchomilnými. Výskyt např. bělozářka větvitá, mečík střechovitý a bahenní, lilie zlatohlavá, prstnatec májový a bezový a řada dalších.

Základní údaje

Rozloha 5,26 ha
Nadmořská výška 510 - 575 m
Území je zvláště chráněno od 16. 9. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Javorůvky

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt