AOPK ČR >> Bílé potoky
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní rezervace Bílé potoky

Předmět ochrany

Pseudokrasové jevy, vynikajícím způsobem vyvinuta společenstva mokřadů, druhy a složením velice zajímavá a v CHKO ojedinělá. Na svazích druhy mezofytních strání se zastoupením vzácných a chráněných druhů. Území významné po stránce botanické, ekologické a krajinářské.

Základní údaje

Rozloha 8,67 ha
Nadmořská výška 400 - 500 m
Území je zvláště chráněno od 16. 9. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bílé potoky

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt