AOPK ČR >> Pod Cigánem
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Pod Cigánem

Předmět ochrany

Pastvina asociace Anthoxantho-Agrostietum, pěnovcový mokřad svazu Caricion davallianae a na ně vázané ohrožené a vzácné druhy rostlin a živočichů, zejména prstnatec Fuchsův Soóův včetně jeho biotopu

Základní údaje

Rozloha 2,70 ha
Nadmořská výška 512 - 562 m
Území je zvláště chráněno od 16. 9. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pod Cigánem

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt