AOPK ČR >> Jalovcová stráň
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní rezervace Jalovcová stráň

Předmět ochrany

Krajinářsky velmi hodnotné území se zachovalými společenstvy květnatých luk s výskytem jalovce obecného a pěnovcovými prameništi; vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace modráska černoskvrnného a tesaříka a kociánek dvoudomý, včetně jejich biotopů

Základní údaje

Rozloha 30,54 ha
Nadmořská výška 495 - 660 m
Území je zvláště chráněno od 16. 9. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Jalovcová stráň

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt