AOPK ČR >> Šumlatová
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Šumlatová

Předmět ochrany

Luční enkláva s hojným výskytem vstavačovitých

Základní údaje

Rozloha 0,80 ha
Nadmořská výška 575 - 600 m
Území je zvláště chráněno od 16. 9. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Šumlatová

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt