AOPK ČR >> Kaňúry
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Přírodní památka Kaňúry

Předmět ochrany

Společenstva květnatých luk a pastvin s mnoha teplomilnými druhy rostlin a vzácnými druhy hmyzu, které jsou svým výskytem v severovýchodní části Bílých Karpat ojedinělé, např. modrásek černoskvrnný (Phengaris arion), modrásek hořcový (Phengaris alcon), a saranče vrzavá (Psophus stridulus), včetně jejich biotopu.

Základní údaje

Rozloha 13,44 ha
Nadmořská výška 573 - 657 m
Území je zvláště chráněno od 16. 9. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kaňúry

Území leží v chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt