AOPK ČR >> Devět skal
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Devět skal

Devět skal

Předmět ochrany

Geomorfologicky význačný rulový skalní útvar typu skalního města s vegetací silikátových skal a drolin s přilehlými lesními porosty.

Základní údaje

Rozloha 3,34 ha
Nadmořská výška 758 - 836 m
Území je zvláště chráněno od 29. 1. 1976
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Devět skal

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt