AOPK ČR >> Malinská skála
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Malinská skála

Malinská skála

Předmět ochrany

Komplex vrcholových a svahových skal s okolními balvanitými sutěmi a přilehlými lesními porosty. Hnízdiště vzácných druhů ptáků.

Základní údaje

Rozloha 5,76 ha
Nadmořská výška 725 - 811 m
Území je zvláště chráněno od 29. 1. 1976
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Malinská skála

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt