AOPK ČR >> Čičov
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Přírodní rezervace Čičov

Předmět ochrany

a) druhově bohaté suché travinné porosty; b) vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), přástevníka kostivalového (Euplagia quadripunctaria), hnědáska černýšového (Melitaea aurelia) a soumračníka žlutoskvrnného (Thymelicus acteon), včetně jejich biotopů; c) hořenecký typ aragonitu.

Základní údaje

Rozloha 7,65 ha
Nadmořská výška 415 - 476 m
Území je zvláště chráněno od 23. 5. 1951
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Čičov

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt