AOPK ČR >> Bílá skála
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Bílá skála

Bílá skála

Předmět ochrany

Význačný rulový skalní útvar s přilehlými lesními porosty. Hnízdiště vzácných druhů ptáků.

Základní údaje

Rozloha 3,18 ha
Nadmořská výška 700 - 722 m
Území je zvláště chráněno od 8. 3. 1979
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bílá skála

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt