AOPK ČR >> Pasecká skála
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Pasecká skála

Pasecká skála

Předmět ochrany

Geomorfologicky význačný rulový skalní útvar s vegetací silikátových skal a drolin s přilehlými lesními porosty.

Základní údaje

Rozloha 3,66 ha
Nadmořská výška 770 - 818 m
Území je zvláště chráněno od 8. 3. 1979
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pasecká skála

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt