AOPK ČR >> Valachov
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Valachov

Předmět ochrany

Umělá jeskyně po těžbě kamenečných břidlic, naleziště sekundárních minerálů síry

Základní údaje

Rozloha 2,97 ha
Nadmořská výška 320 - 410 m
Území je zvláště chráněno od 29. 11. 1977
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Valachov

Území leží v chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt