AOPK ČR >> Bořeň
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Bořeň

Předmět ochrany

Přirozené lesní porosty tvořené především suťovými lesy, acidofilními teplomilnými doubravami a dubohabřinami a porosty nízkých xerofilních křovin se skalníkem; společenstva vegetace pohyblivých sutí, úzkolistých suchých trávníků, skalní vegetace s kostřavou sivou a štěrbinové vegetace silikátových skal a drolin; populace vzácných a ohrožených druhů rostlin hvězdnice alpské a kosatce bezlistého, včetně jejich biotopů; mohutný vypreparovaný lakolit, modelovaný procesy mrazového zvětrávání s vysokými skalními stěnami, skalními sloupy, jehlami a věžemi, včetně puklinových jeskyní

Základní údaje

Rozloha 65,37 ha
Nadmořská výška 255 - 539 m
Území je zvláště chráněno od 10. 4. 1946
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bořeň

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt