AOPK ČR >> Kytlice
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Kytlice

Předmět ochrany

Ochrana masového výskytu šafránu jarního na pravidelně kosených přirozených vlhkých loukách.

Základní údaje

Rozloha 0,99 ha
Nadmořská výška 510 - 525 m
Území je zvláště chráněno od 29. 4. 1975
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kytlice

Území leží v chráněné krajinné oblasti Lužické hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt