AOPK ČR >> Jaronínská bučina
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Jaronínská bučina

Předmět ochrany

Podhorský autochtonní smíšený les s přirozenou druhovou skladbou, s významnou faunou bezobratlých, početnými populacemi druhově pestré avifauny vázané na staré smíšené porosty, a s periglaciálně modelovanými skalními útvary.

Základní údaje

Rozloha 13,70 ha
Nadmořská výška 746 - 818 m
Území je zvláště chráněno od 6. 12. 1973
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Jaronínská bučina

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blanský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt