AOPK ČR >> Žofínský prales
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Žofínský prales

Předmět ochrany

Nejstarší rezervace v ČR (l838). Dochovaný zbytek původního pralesovitého lesního porostu ponechaného samovolnému vývoji, který je ukázkou horských smíšených jedlo-bučin typických pro oblast Novohradských hor, dále fragmenty přípotočních podmáčených smrčin a rašelinných smrčin a společenstva montánních lesních pramenišť.

Základní údaje

Rozloha 101,62 ha
Nadmořská výška 735 - 829 m
Území je zvláště chráněno od 28. 8. 1838
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Žofínský prales

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt