AOPK ČR >> Zubří
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Zubří

Zubří

Předmět ochrany

Lokalita šafránu Heuffelova

Základní údaje

Rozloha 0,13 ha
Nadmořská výška 400 m
Území je zvláště chráněno od 19. 2. 1948
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Zubří

Geologie

Podloží je tvořeno střídajícími se godulskými a istebňanskými vrstvami zuberského poruchového pásma. Území je soucástí střední cásti Rožnovské brázdy a nachází se v mírně zvlněné nivě Zuberského potoka. Ten je zahlouben 1- 5 m ve štěrkových náplavech a tvoří východní hranici památ­ky. Půdní pokryv tvoří fluvizemě.

 

Flóra

Pravidelně kose­ný trávník, ve kterém pod korunami ovocných stromů vykvétají koncem března až zacátkem dubna stovky šafránů karpat­ských (Crocus heuffelianus). Soucástí travinobylinného poro­stu je také sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), penízek modravý (Thlaspi caerulescens), sasanka hajní (Anemonoides nemorosa), bika ladní (Luzula campestris), violka srst­natá (Viola hirta), prvosenka vyšší (Primula elatior) a tomka vonná (Anthoxanthum odoratum).

Fauna

Dosud nebyly zaznamenány žádné cennější druhy a s ohledem na typ sta­noviště a jeho rozlohu je nelze ani očekávat.

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt