AOPK ČR >> Zlatý vrch
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Národní přírodní památka Zlatý vrch

Předmět ochrany

Čedičový pahorek s lomovou stěnou 30 m vysokou, odkrývající sloupcovitou odlučnost horniny.

Základní údaje

Rozloha 4,38 ha
Nadmořská výška 600 - 656 m
Území je zvláště chráněno od 28. 2. 1964
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Zlatý vrch

Území leží v chráněné krajinné oblasti Lužické hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt