AOPK ČR >> Zástudánčí
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Zástudánčí

Zástudánčí

Předmět ochrany

Zachovalý lužní les u neregulovaného toku Moravy, bohaté ptačí hnízdiště

Základní údaje

Rozloha 111,28 ha
Nadmořská výška 195 - 198 m
Území je zvláště chráněno od 24. 2. 1953
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Zástudánčí

Fauna

Ryby řeky Moravy Pestrá morfologie koryta, čistá voda a dostatek potravy umožnil existenci mnoha druhům ryb Některé druhy se zde úspěšně rozmnožují. Za všechny jmenujme v hejnech žijící ostroretku stěhovavou, podoustev říční či ouklejku pruhovanou. Na úseky s klidnější vodou je vázána hořavka duhová, která klade jikry do žaberní dutiny škeblí. Jednoznačně nejvzácnější je však malá populace drobné rybky hrouzka Kesslerova. Život na říčním náplavu Tvorba štěrkopískových náplavů patří k přirozeným projevům činnosti řek. Jedná se o extrémní životní prostředí, neboť jeho obyvatelé jsou pod neustálou hrozbou zaplavení. Objevíme-li na vegetací spoře porostlém náplavu asi centimetrový otvor, jde o vstup do obydlí obávaného dravce – pavouka slíďáka břehového. Všimnout si můžeme i rychlonohých svižníků, brouků s šavlovitými kusadly, která využívají k lovu a samci rovněž pro přichycení samice při páření. Nález vajíček maskovaných mezi oblázky nám říká, že se nacházíme v hnízdním teritoriu kulíka říčního, válcovitý trus zapáchající rybinou dokazuje přítomnost vydry říční. Hmyz Hmyz tvoří podstatnou část v soupisu druhů žijících ve zdejších lesích. Vždyť jen brouků a motýlů zde bylo zaznamenáno okolo tisíce druhů. O dalších skupinách hmyzu máme velmi skromné údaje. Řada z nich je existenčně závislá na mohutné staré stromy ať už stojící nebo ležící v různé fázi rozkladu. Jmenujme aspoň dutinového kovaříka rezavého či zlatohlávka skvostného nebo jilmové druhy krasce zlatolesklého či kozlíčka jilmového. Vyskytuje se zde rovněž velmi vzácný drobný motýl píďalka černoproužka topolová. Obojživelníci Život obojživelníků je závislý na přítomnosti stojatých vod. Ve vodě se páří, kladou do ní vajíčka a vyvíjejí se v ní jejich larvy. Zjara do lesních tůní hromadně táhnou desítky ze zimního spánku probuzených skokanů hnědých. Jejich snůšky tvoří velké shluky vajíček chráněných bobtnavým rosolovitým obalem. Z dalších druhů obojživelníků se v Zástudánčí můžeme setkat se skokanem štíhlým, kuňkou obecnou, ropuchou obecnou, rosničkou zelenou nebo s čolkem obecným. Ptactvo Odlehlost a těžká dostupnost vytvořila ze Zástudančí jednu z nejdůležitějších klidových zón pro druhy ptáků citlivé na vyrušování. Přidáme li k tomu i dostatek potravy, hnízdních příležitostí a nedaleké rybníky, nemůžeme se divit, že řada odborníků i milovníků ptactva označuje oblast Tovačovska za jednu z nejvýznamnějších lokalit pro pozorování ptáků u nás. Setkat se zde můžeme s orlem mořským, orlovcem říčním, luňákem hnědým nebo s rybožravou kachnou morčákem velkým. U vody je prakticky nemožné neslyšet pronikavé vypísknutí letícího ledňáčka. Lokalita byla proslulá hnízdní kolonií volavky popelavé. Na topolu lindě zde hnízdilo několik desítek párů.

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt