AOPK ČR >> Vlček
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Vlček

Předmět ochrany

Světlý hadcový bor s rozvinutým bylinným patrem, cennými rostlinnými společenstvy hadcových skal a vlhkými prameništními světlinami s endemickým rožcem kuřičkolistým

Základní údaje

Rozloha 59,54 ha
Nadmořská výška 788 - 883 m
Území je zvláště chráněno od 7. 5. 1966
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Vlček

Území leží v chráněné krajinné oblasti Slavkovský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt