AOPK ČR >> Velký Špičák
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Velký Špičák

Velký Špičák

Předmět ochrany

Území s výskytem a) přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů a mokřadních olšin, b) skalních ekosystémů skal a drolin a c) biotopu vzácného a ohroženého druhu rostliny dvouhrotce zeleného (Dicranum viride), včetně jeho populace.

Základní údaje

Rozloha 75,75 ha
Nadmořská výška 640 - 733 m
Území je zvláště chráněno od 7. 11. 1964
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Velký Špičák

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt