AOPK ČR >> Černá jezírka
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Černá jezírka

Předmět ochrany

Ekosystém horského vrchoviště s přirozenými lesními společenstvy a společenstvy rašelinných bezlesí a na ně vázané populace vzácných organismů

Základní údaje

Rozloha 67,02 ha
Nadmořská výška 885 - 913 m
Území je zvláště chráněno od 21. 6. 1960
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Černá jezírka

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt