AOPK ČR >> U posedu
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka U posedu

Předmět ochrany

Ochrana porostů, květeny a krajinných útvarů.

Základní údaje

Rozloha 1,09 ha
Nadmořská výška 990 - 1000 m
Území je zvláště chráněno od 19. 10. 1965
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
U posedu

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt