AOPK ČR >> Černá hora
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Černá hora

Předmět ochrany

Ekosystémy horských klimaxových a podmáčených smrčin a vrchoviště s ohroženými druhy organismů a geomorfologicky významné skalní útvary

Základní údaje

Rozloha 74,31 ha
Nadmořská výška 975 - 1084 m
Území je zvláště chráněno od 21. 6. 1960
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Černá hora

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt