AOPK ČR >> Jezírka u Rozvadova
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Jezírka u Rozvadova

Jezírka u Rozvadova

Předmět ochrany

Ochrana hlubokého lesního vrchoviště Českého lesa s rašelinnými jezírky s typickými společenstvy a výskytem zvlášť chráněných druhů rostlin.

Základní údaje

Rozloha 6,19 ha
Nadmořská výška 495 - 497 m
Území je zvláště chráněno od 15. 10. 1984
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Jezírka u Rozvadova

Geologie

Podle geomorfologického členění reliéfu ČR je území součástí podcelku Kateřinská kotlina, celku Český les, Českoleské oblasti, která náleží k Šumavské soustavě. Podloží je tvořeno převážně hluboce zvětralými horninami krystalinika.

Flóra

Rezervaci tvoří podmáčené smrčiny a tři samostatná jezírka, která pomalu zarůstají ostřicovo-rašeliníkovými společenstvy. Významní zástupci zdejší flóry jsou klikva bahenní, rosnatka prostřední a okrouhlolistá, která je zde velmi hojná. Pouze na tomto místě v Českém lese byla nalezena vzácná játrovka, slatinatka obnažená. V minulosti bylo území odvodněno kanály, které do současnosti nepříznivě ovlivňují hydrologické poměry. K jejich stabilizaci byly vybudovány hrázky, které zpomalují odtok a prohloubena některá jezírka.

Fauna

Rašelinná jezírka na jaře lákají k rozmnožování obojživelníky. Ozývá se zde kvokavé volání samečků ropuchy obecné nebo vrčení chóru hnědých skokanů. Později, v teplých letních dnech, je vystřídají šídla a vážky. Nápadná je obří vážka ploská, jejíž samečkové jsou blankytně modří.  Mnohem jemnější je šidélko páskované nebo šídlo sítinové.

Způsoby péče o území

Jezírka pomalu zarůstají rašeliníkovými společenstvy, která na sušších okrajích nahrazuje třtina a nálety dřevin. K zachování prostředí je potřeba upravovat vodní poměry. Lesní porosty v rezervaci jsou ponechány bez zásahů.

Víte že

… k záchraně jezírek včetně masožravých rosnatek před zarůstáním bezkolencem a náletovými dřevinami pomohl bagr? Z jednotlivých jezírek byl vyzvednut sediment a obnovena vodní plocha. Takto vytvořené prostředí je ideálním místem pro klíčení rosnatek.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt