AOPK ČR >> Třesín
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Národní přírodní památka Třesín

Třesín

Předmět ochrany

Jeskyně, důležité i výkopy z doby diluviální.

Základní údaje

Rozloha 0,81 ha
Nadmořská výška 257 - 280 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 1933
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Třesín

Území leží v chráněné krajinné oblasti Litovelské Pomoraví

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt