AOPK ČR >> Tobiášův vrch
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Přírodní památka Tobiášův vrch

Předmět ochrany

Fragment vzácného stepního ekosystému s množstvím ohrožených druhů rostlin (hlaváček jarní, koniklec luční český, koniklec otevřený, kavyl Ivanův, modřenec tenkokvětý)

Základní údaje

Rozloha 3,46 ha
Nadmořská výška 320 - 354 m
Území je zvláště chráněno od 10. 4. 1946
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Tobiášův vrch

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt