AOPK ČR >> Špraněk
AOPK ČR - RP Olomoucko Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Špraněk

Špraněk

Předmět ochrany

Přirozené lesní porosty tvořené především vápnomilnými a květnatými bučinami a suťovými lesy; přirozená společenstva pěchavových trávníků, štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin a bazifilní vegetace efemér a sukulentů; soubor podzemních a povrchových krasových jevů tvořený zejména rozsáhlou jeskynní soustavou Javoříčských jeskyní, propastí, skalní branou, ponory, závrty a škrapy; populace vzácných a ohrožených druhů živočichů, zejména netopýra brvitého, netopýra velkouchého, netopýra černého a vrápence malého, včetně jejich biotopů

Základní údaje

Rozloha 102,29 ha
Nadmořská výška 376 - 539 m
Území je zvláště chráněno od 5. 4. 1949
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Olomoucko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Špraněk

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt