AOPK ČR >> Svatý kopeček
AOPK ČR - RP Jižní Morava Seznam lokalit

Přírodní rezervace Svatý kopeček

Svatý kopeček

Předmět ochrany

Stupňovitý vápencový hřbet se skalními, stepními, křovinnými a lesními společenstvy na vápencovém podkladě s bohatou teplomilnou flórou a faunou typickou pro bradlové pásmo Pavlovských vrchů.

Základní údaje

Rozloha 36,04 ha
Nadmořská výška 240 - 360 m
Území je zvláště chráněno od 10. 5. 1946
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Morava
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Svatý kopeček

Víte že

Svatý kopeček je nepřehlédnutelnou dominantou Mikulova. Krásný výhled na město i těsná blízkost (z náměstí jste za dvacet minut volné chůze na jeho vrcholu) z něj činí jedno z nejnavštěvovanějších chráněných území Pálavy. Milovníkům přírody nabízí Svatý kopeček kromě výhledů i mnoho dalšího, na co mohou upřít svou pozornost. Nejcennějším biotopem jsou zde bezesporu skalní stepi. Neštěstím pro stepní faunu a flóru bylo zalesnění podstatné části Sv. kopečku. V porostech dnes převažují nepůvodní borovice černá a expandující jasan. Těsné sousedství lokality s historickým městem se odráží i ve významu kulturním. Svatý kopeček je poutním místem, na vrchol vede křížová cesta, která vyúsťuje u kaple svatého Šebestiána, za ní je kaple Božího hrobu. O přírodních i historických zajímavostech PR Svatý kopeček se dozvíte i prostřednictvím nově zbudované naučné stezky.

Vzácní parazité

Většina z nás si pod slovem parazit představí tasemnici, někteří vzpomenou ještě na motolici, u rostlin většinou tápeme úplně. Ze školy se vybaví snad jmelí, ale to ve skutečnosti pravý parazit není. Přesto i mezi rostlinami existuje mnoho příkladů parazitických druhů.

Co to vlastně je parazit? Dle definice je to organismus, který žije na úkor jiného (toho označujeme jako hostitele), oslabuje ho, ale obvykle nezabíjí - přišel by tím o zdroj obživy. Někteří parazité užírají přímo z těla hostitele, jiní se přiživují na jeho potravě.

Existují celé rody rostlin, které se v průběhu evoluce přizpůsobily tomuto „nečestnému“ způsobu života – jsou to např. zárazy (rod Orobanche) a mordovky (rod Phelipanche). Právě Svatý kopeček je jednou z nejbohatších lokalit těchto rostlin v ČR – botanici zde objevili sedm druhů.

Zárazy a mordovky obírají své hostitele o živiny, minerální látky a dokonce i o vodu. Samy se během vývoje zcela zbavily schopnosti fotosyntézy, která ostatním rostlinám zajišťuje přísun cukrů jako zdroje energie pro procesy probíhající v buňkách rostlinného těla. Ztráta schopnosti vyrábět z vody a oxidu uhličitého za využití energie slunečního záření živiny se projevila i navenek. Zárazy a mordovky nevytváří žádný chlorofyl, který zajišťuje zázračnou proměnu anorganických látek v organické, a ztratily tak i zelenou barvu. Jejich listy se zmenšily a přetvořily do podoby pouhých šupinek.

Jak probíhá vlastní parazitace? Semínko zárazy rozpozná dle chemických látek přítomnost vhodného hostitele, vyklíčí a vyšle směrem k hostitelské rostlině zvláštní tenký výběžek, zvaný haustorium, kterým se „napíchne“ na její kořeny a vysává z něj veškeré potřebné látky.

Všechny naše původní zárazovité rostliny patří mezi vzácné a ohrožené druhy, všechny naleznete v Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR. Místa, kde se vyskytují některé druhy (např. záraza šupinatá či mordovka písečná), nebyla po skončení poslední doby ledové, tj. posledních cca 10.000 let, nikdy zarostlá lesem, jsou primárním bezlesím.

Další zajímavosti území

Zajímavé je také zdejší druhové bohatství violek – celkem jich na Svatém kopečku roste 11 druhů (a pět kříženců). Davy turistů lákají na kopeček rozkvetlé kosatce. V dubnu otevírají sezónu kosatce nízké, kvetoucí ve dvou základních barevných variantách – žluté a fialové. Po nich přicházejí na řadu kosatce písečné, které sice kvetou pouze žlutě, zato však mají na každé lodyze hned dva květy. Zastihnout je v plném květu chce pohotovost – kosatec písečný kvete většinou pouze jediný den, po ránu rozkvétá a v pozdním odpoledni už jeho květy uvadají.

Z živočichů nelze pominout pavouky stepníky. Samečci jsou pestře zbarveni (zaujme především jejich červený zadeček s černými tečkami). Na Pálavě žijí celkem tři druhy stepníků. Kromě relativně běžného stepníka rudého můžete narazit i na mnohem vzácnějšího stepníka moravského (objeveného v roce 2008 arachnologem Milanem Řezáčem) a s. pálavského (ten byl popsán jako nový druh dokonce až v roce 2015).

Více se o území dozvíte např. z plánu péče (viz odkaz níže).

Pavel Dedek

 

ústřední seznam ochrany přírody http://drusop.nature.cz/ost/chrobjekty/zchru/index.php?frame&SHOW_ONE=1&ID=430
plán péče o PR Svatý kopeček PP_Svaty_kopecek_2020_2028protokol.pdf
publikace o PR Svatý kopeček brozura_svaty_kopecek.pdf

Území leží v chráněné krajinné oblasti Pálava

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt