AOPK ČR >> Studený vrch
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Studený vrch

Předmět ochrany

Ochrana druhově bohatých lesních porostů charakteru květnatých i acidofilních bučin, suťových lesů a rozsáhlých ploch volných suťových polí na výrazném čedičovém vrchu.

Základní údaje

Rozloha 113,31 ha
Nadmořská výška 485 - 738 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 1933
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Studený vrch

Území leží v chráněné krajinné oblasti Lužické hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt