AOPK ČR >> Strabišov-Oulehla
AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Strabišov-Oulehla

Předmět ochrany

Výslunné stráně s listnatým porostem, lokalita střevičníku pantoflíčku

Základní údaje

Rozloha 68,78 ha
Nadmořská výška 278 - 380 m
Území je zvláště chráněno od 8. 5. 1953
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Bílé Karpaty
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Strabišov-Oulehla

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt