AOPK ČR >> Skalky na Sádku
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní památka Skalky na Sádku

Skalky na Sádku

Předmět ochrany

Ochrana fragmentu smrkové bučiny na mimořádně nepříznivém stanovišti, jako typu přirozeného společenstva v jižní části Českého lesa.

Základní údaje

Rozloha 3,89 ha
Nadmořská výška 800 - 844 m
Území je zvláště chráněno od 15. 4. 1938
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Skalky na Sádku

Geologie

PR spadá do biogeografického regionu Český les. Nachází se v jeho jižní části zvané Čerchovský les. Půdní typy zde zastupují převážně dystrické kambizemně. Výchozy na vrcholu kopce jsou budovány sillimanit-biotitickou migmatitizovanou pararulou, obsahující ojediněle cordierit. Místy se objevují ložní, až 20 cm mocné křemenné žíly. Lokalita je typickým a výrazným příkladem přirozených skalních výchozů (kamýků a skalních zdí), typických pro vrcholové části Českého lesa.

Flóra

Několik set metrů dlouhý hřeben rozeklaných skal obstoupený smíšeným lesem. Lesní porosty jsou od západu silně ovlivněny klimatickými vlivy, námrazou a větrem. Většina smrků či buků má proto odlomené vrcholky a jsou nižšího vzrůstu. Skalní stěny a výchozy vytváří podmínky pro růst tzv. „štěrbinové vegetace“. Z typických druhů se zde vyskytují plavuň pučivá, bukovník kapraďovitý a kapraď rozložená.

Fauna

V PR a jejím okolí žije například výr velký a datel černý.

Způsoby péče o území

Lesní porosty v přírodní rezervaci jsou ponechání samovolnému vývoji a to hlavně pro svoji nepřístupnost na skalních výchozech. V severní části PR byla zbudována oplocenky s původními dřevinami, jako je například tis červený.

Omezení pro návštěvníky

Podél západní hranice památky prochází turistická cesta, která v zimním období slouží jako běžkařská trasa. Zpřístupněná je jižní část vrcholového hřbítku.

Víte že

... rezervace je součástí Haltravského hřebene, který tvoří hranici hlavního evropského rozvodí? Prameny na svazích odtékají na jedné straně do Nemanického potoka a dále pokračují do Dunaje a Černého moře, voda na druhé straně hřebene odtéká Čerchovkou do Labe a Severního moře.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt