AOPK ČR >> Bukovec
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Bukovec

Předmět ochrany

Přírodě blízká lesní a luční společenstva s výskytem ohrožených rostlinných a živočišných druhů vázaných na územně izolované čedičové podloží ve vysoké nadmořské výšce, geomorfologii a klimatické podmínky hory Bukovec a jejího okolí.

Základní údaje

Rozloha 51,79 ha
Nadmořská výška 900 - 999 m
Území je zvláště chráněno od 21. 6. 1960
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Bukovec

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt