AOPK ČR >> Salajka
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Salajka

Salajka

Předmět ochrany

Jedlobukový prales poblíže Bumbálky

Základní údaje

Rozloha 22,33 ha
Nadmořská výška 720 - 825 m
Území je zvláště chráněno od 4. 7. 1956
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Salajka

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt