AOPK ČR >> Rybí loučky
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Rybí loučky

Předmět ochrany

Přirozené ekosystémy aktivního vrchoviště, přechodového rašeliniště a třasoviště, rašelinného lesa a acidofilní horské smrčiny; vzácné a ohrožené druhy organizmů na uvedená stanoviště vázané

Základní údaje

Rozloha 36,62 ha
Nadmořská výška 843 - 875 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1965
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rybí loučky

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt