AOPK ČR >> Rečkov
AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj Seznam lokalit

Národní přírodní památka Rečkov

Předmět ochrany

Slatinné a bezkolencové louky a přirozené mokřadní olšiny tvořící biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, včetně populací popelivky sibiřské a vrkoče bažinného; přírodní stanoviště a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena EVL Rečkov a které se nacházejí na území NPP

Základní údaje

Rozloha 24,36 ha
Nadmořská výška 220 - 230 m
Území je zvláště chráněno od 17. 8. 1949
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rečkov

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt