AOPK ČR >> Razula
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Razula

Razula

Předmět ochrany

Porost jedle a buku v polesí Podťatý ve stáří přes 170 let.

Základní údaje

Rozloha 22,55 ha
Nadmořská výška 665 - 817 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 1933
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Razula

Geologie

Celá plocha se nalézá v pásmu zlínských vrstev magurského flyše s převahou jí­lovců a polohami pískovců. Strže ve tvaru V se prořezávají až do podloží především ve střední čás­ti a při východním okraji území. Jsou zde vyvinuty kambizemě.

 

Flóra

Převažuje květ­natá bučina s kyčelnicí žláznatou (Dentario glandulosae-Fagetum). Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), hojná je do­sud jedle bělokorá (Abies alba). Z ostatních dřevin má většípo­díl smrk ztepilý (Picea abies), jednotlivě přistupuje javor klen (Acer pseudoplatanus) a jasan ztepilý (Fraxinus excelsior). Bylinné patro je tvořeno např. kyčelnicí žláznatou (Dentaria glandulosa), k. cibulkonosnou (D. bulbifera), k. devítilistou (D. enneaphyllos), salvějí lep­kavou (Salvia glutinosa), viol­kou lesní (Viola reichenbachiana) a plicníkem tmavým (Pulmonaria obscura). Hojný­mi druhy jsou věsenka nachová (Prenanthes purpurea), netý­kavka nedůtklivá (impatiens noli-tangere), pitulník žlutý (Galeobdolon luteum), svízel vonný (Galium odoratum) a kokořík přeslenatý (Polygonatum verticillatum). V okolí lesních pramenišť rostou jasan ztepilý, řeřišnice ho řká (Cardamine amara), kamzičník rakouský (Doronicum austriacum), mokrýš střídavolistý (Chrysosplenium alternifolium), devětsil bílý (Petasites albus) aj. Území je cenné také mykologicky. Ze zajímavějších vřeckovýtrusých hub tady roste uchác cepcový (Gyromitra infula), patycka rosolovitá (Leotia lubrica), ze stopkovýtrusých např. bondarcevka horská (Bondarzewia mesenterica), lošák palcivý (Hydnellum peckii), pórnatka brvitá (Junghuhnia fimbriatella) a dva druhy zařazené do Červené knihy SR a CR: helmovka sazová (Hydropus atramentosus) a ryzec ostrý (Lactarius acris).

Fauna

Soustavněji byli studováni například střevlíkovití brouci. Mezi jejich typic­ké představitele patří Pterostichus burmeisteri, P. foveolatus, P. unctulatus, Cychrus attenuatus, Trichotichnus laevicollis a Carabus auronitens. Na přírodě blízké lesní porosty jsou vá­zány ohrožené druhy ptactva — strakapoud bělohřbetý (Dendrocopos leucotos), lejsek malý (Ficedula parva), cáp cerný (Ciconia nigra), sluka lesní (Scolopax rusticola) a puštík obecný (Strix aluco). Casté jsou návštěvy medvěda hnědé­ho (Ursus arctos).

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt