AOPK ČR >> Rašeliniště Jizery
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizery

Předmět ochrany

Ochrana porostů, květeny, rašelinišť a krajinných útvarů.

Základní údaje

Rozloha 206,75 ha
Nadmořská výška 803 - 873 m
Území je zvláště chráněno od 21. 6. 1960
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rašeliniště Jizery

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt