AOPK ČR >> Rašeliniště Jizerky
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Rašeliniště Jizerky

Předmět ochrany

Ochrana porostů, květeny, rašelinišť a krajinných útvarů.

Základní údaje

Rozloha 114,87 ha
Nadmořská výška 860 - 890 m
Území je zvláště chráněno od 21. 6. 1960
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rašeliniště Jizerky

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt