AOPK ČR >> Poledňana
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Poledňana

Poledňana

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany jsou přírodě blízké lesní porosty podmiňující vysokou biologickou rozmanitost lokality v údolí potoka Poledňana v Moravskoslezských Beskydech. Jedná se převážně o květnaté bučiny s vysokým zastoupením javoru klenu na suťových svazích. Posláním rezervace je umožnit přirozené procesy v lesním prostředí, které jsou nezbytným předpokladem pro výskyt širokého spektra vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

Základní údaje

Rozloha 33,74 ha
Nadmořská výška 550 - 805 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1955
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Poledňana

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt