AOPK ČR >> Březinské tisy
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Národní přírodní památka Březinské tisy

Předmět ochrany

Porost tisu, význačné paleontologické naleziště a geologický výtvor.

Základní údaje

Rozloha 37,00 ha
Nadmořská výška 158 - 372 m
Území je zvláště chráněno od 31. 5. 1969
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Březinské tisy

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt