AOPK ČR >> Vývěry Punkvy
AOPK ČR - RP Jižní Morava Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy

Předmět ochrany

Podzemní krasové jevy vytvořené v devonských vápencích, geomorfologicky cenný povrch území, zejména údolí Punkvy, Pustý a Suchý žleb a propast Macocha s výraznou klimatickou a vegetační inverzí, i dochovaná přirozená a přírodě blízká rostlinná a živočišná společenstva vázaná na toto specifické prostředí.

Základní údaje

Rozloha 555,28 ha
Nadmořská výška 310 - 530 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 1933
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Morava
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Vývěry Punkvy

Víte že

Tato rezervace s výměrou něco málo přes 550 ha je největší rezervací na území CHKO Moravský kras. Nikde jinde v České republice nenajdete nahloučeny krasové jevy v takovém množství na tak malé ploše.  Rezervace pokrývá vývěrovou část jeskynního „systému Amatérské jeskyně“ (patří sem vlastní  nebo taky „centrální“ Amatérská jeskyně, propast Macocha a Punkevní jeskyně) s celkovou délkou chodeb systému okolo 40 km. Je to nejdelší jeskynní systém v ČR. Půdorysně má tvar písmene Y, ramena Y vytvořily potoky Sloupský a Bílá voda mimo NPR, nohu Y vytvořila po soutoku obou potoků říčka Punkva. Jeskynní systém je vlastně jedna jediná jeskyně, kterou tvoří 2 prokázaná jeskynní patra. Nižší patro je trvale zaplavené aktivními potoky a z větší části je neznámé, vyšší patro se zaplavuje jen za povodní a jeho velké tunelové chodby jsou pro člověka z větší části volně průchozí. Vyšší patro má spojení s povrchem krasových plošin přes prohlubně zvané závrty, kterými prosakují do jeskyně srážkové vody. Nejhlubším závrtem je řícený závrt propast Macocha, který se od ostatních závrtů v ČR liší tím, že na jeho dně protéká podzemní říčka a z jeho dna lze vstoupit do volných jeskynních chodeb.

Pověst o ztracené pasačce v Kateřinské jeskyni, pověst o zoufalé maceše, která svůj život skončila v propasti, které dala jméno, jeskyně Umrlčí, kde byly nalezeny lebky patrně obětí středověkého mordu, zbytky jeskynního hradu v Rytířské jeskyni, názvy skalních útvarů jako Čertův most, Čertova kazatelna, Čertova branka, Čertova vrátka a čtenáři odpustí i Čertova pr…l opředené pověstmi a pohádkami dávají tušit, že tuto krajinu považovali lidé v minulosti za tajemnou a strašidelnou. Zde se více než v jiných částech Moravského krasu historické události a skazky o prvních průzkumnících často tak neuvěřitelné mísí s pověstmi a pohádkami, že je od sebe až nelze rozeznat.

Dnešnímu návštěvníkovi přijde toto území spíše jako romantické, ale i on se zde může setkat s tvory, které ještě často dnes v lidech budí negativní emoce, s netopýry. Toto naprosto výjimečné zvířátko (už jen tím, že se jedná o létajícího savce), které se stalo součástí znaku CHKO Moravský kras, využívá zdejší jeskyně jako zimoviště.

Barbastela_barbastelus

Skupina zimujících netopýrů černých

vrápenec malý

Vrápenec malý

 

I když se návštěvníkům tohoto výjimečného území může pohybovat pouze po vyznačených stezkách, nezůstane mu celá řada pozoruhodností utajena. V Pustém žlebu nedaleko dolní stanice lanovky na Macochu je na skalní stěnce v blízkosti zmiňované Čertovy branky možné vidět nejkrásnější populaci kriticky ohrožené kapradiny jeleního jazyku celolistého v České republice. Jak již název napovídá, tato kapradina nemá zpeřené listy a tvarem skutečně připomíná jazyk.

phyllitis scolopendrium

Kriticky ohrožený jelení jazyk celolistý

 

Na dnech žlebů (krasových kaňonů) je zcela běžná a dobře rozpoznatelná měsíčnice vytrvalá. Tato 30- 100 cm vysoká rostlina se srdčitými listy a světle fialovými květy v hroznovitém květenství, je během vegetační doby nepřehlédnutelná. Charakteristické plody, zmáčknuté šešulky dlouhé 5 cm, široké 2 cm, které po vypadnutí semen zůstávají jako dekorativní stříbřitě blanité přepážky připevněné ke stopkám daly vznik lidovému označení této rostliny – Jidášovy peníze, čertovy penízky.

měsíčnice vytrvalá01

Měsíčnice vytrvalá

Na strmých stráních krasových žlebů je možné spatřit chráněný tis červený. V rezervaci se nachází cca 2700 jedinců (druhá největší populace této dřeviny v české republice). Přestože je celá dřevina vyjma červeného míšku plodu jedovatá, trpí semenáčky okusem zvěří. Většinou se jedná o keřové formy často na nepřístupných místech. Lze předpokládat, že zastoupení tisu bylo v minulosti vyšší a jednalo se o mohutnější exempláře. Údajně však byla na přelomu 19. a 20. století vytěženy a odvezeny do Vídně jako řezivo.

tis

Chráněný a jedovatý tis červený

 

NPR Vývěry Punkvy je naprosto vyjímečná a její popis není možné vměstnat do několika řádků a i kdy se to povedlo, tak stejně slova nemůžou nahradit osobní zážitek, to se prostě musí vidět a k tomu lze doporučit naučnou stezku Macocha, která návštěvníka provede po nejatraktivnějších místech rezervace.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Moravský kras

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt