AOPK ČR >> Naděje
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Naděje

Předmět ochrany

Puklinová jeskyně s podlahovým ledem a výzdobou stěn

Základní údaje

Rozloha 0,75 ha
Nadmořská výška 560 - 600 m
Území je zvláště chráněno od 29. 7. 1966
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Naděje

Území leží v chráněné krajinné oblasti Lužické hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt