AOPK ČR >> Na čihadle
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Na čihadle

Předmět ochrany

Ochrana porostů, květeny a krajinných útvarů.

Základní údaje

Rozloha 3,73 ha
Nadmořská výška 965 - 977 m
Území je zvláště chráněno od 21. 6. 1960
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Na čihadle

Území leží v chráněné krajinné oblasti Jizerské hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt