AOPK ČR >> Milešovka
AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Milešovka

Předmět ochrany

Přirozené lesní porosty tvořené především společenstvy suťových lesů, acidofilních doubrav, hercynských dubohabřin a acidofilních a květnatých bučin; společenstva kontinentálních opadavých křovin a panonských skalních trávníků; štěrbinová vegetace silikátových skalnatých svahů, pionýrská vegetace silikátových skal a brusnicová vegetace skal a drolin

Základní údaje

Rozloha 58,92 ha
Nadmořská výška 534 - 830 m
Území je zvláště chráněno od 25. 9. 1951
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO České středohoří
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Milešovka

Území leží v chráněné krajinné oblasti České středohoří

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt