AOPK ČR >> Tachovský vodopád
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní památka Tachovský vodopád

Předmět ochrany

Geomorfologický fenomén pěnovcový vodopád a pískovce sekundárně obohacených vápníkem, skalní most a tunel, kterým protéká bezejmenná vodoteč. Dalším důvodem je výskyt zvláště chráněného druhu rostliny bledule jarní.

Základní údaje

Rozloha 1,69 ha
Nadmořská výška 302 - 350 m
Území je zvláště chráněno od 15. 7. 2004
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Tachovský vodopád

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český ráj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt