AOPK ČR >> Spravedlnost
AOPK ČR - RP Liberecko Seznam lokalit

Přírodní rezervace Spravedlnost

Předmět ochrany

Zachovalé lesní porosty charakteru suťových lesů a květnatých bučin a výskyt silně ohrožené rostliny kapradinky skalní, ohrožených druhů rostlin měsíčnice vytrvalá, lilie zlatohlávek a dalších chráněných a významných druhů rostlin a živočichů (skalník celokrajný, holub doupňák, zmije obecná a další).

Základní údaje

Rozloha 11,17 ha
Nadmořská výška 425 - 533 m
Území je zvláště chráněno od 1. 6. 2004
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Liberecko
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Spravedlnost

Území leží v chráněné krajinné oblasti Lužické hory

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt